Partnerstwa ogólnie

Powiat utrzymuje intensywne, ożywione relacje partnerskie mające na celu wzmożenie kontaktów z mieszkańcami innych krajów, a zatem wniesienie wkładu na rzecz pokoju i procesu zrastania się krajów i kontynentów. Jego władze koordynują, organizują i prowadzą wspólne wymiany młodzieży, specjalistyczne konferencje, wizyty oraz wyjazdy studyjne i szkoleniowe. Podczas publicznych imprez organizowanych w ramach istniejących układów partnerskich mieszkańcy mogą skorzystać z możliwości czynnego, kreatywnego uczestnictwa w rozwijaniu partnerskich relacji. Liczne gminy i miasta są mają bardzo bliskie związki z innymi krajami, głównie z partnerskimi gminami i miastami we Włoszech i w Polsce. Regularne kontakty, odwiedziny oraz projekty świadczą o tym, że te więzy przyjaźni głęboko zakorzeniły się w sercach ludzi łącząc ich pomimo granic i dużych odległości. Powiat pielęgnuje partnerskie kontakty z następującymi jednostkami komunalnymi:

Prowincja Werona (Włochy, region Wenecja Euganejska)

Pierwszy układ partnerski zawarty w 1952 roku z Prowincją Werona zalicza się obecnie do najstarszych partnerstw komunalnych w Europie. Główny ciężar partnerstwa ponoszą poszczególne gminy. Obecnie istnieje już czternaście układów partnerskich między jednostkami komunalnymi z Niemiec i Włoch. Dodatkowo, partnerskie relacje utrzymuje osiem stowarzyszeń i szkół.

Okręg Rusumo (Rwanda, Związek Międzysektorowy Kirehe)

Od 1987 roku powiat Mainz-Bingen utrzymuje kontakty partnerskie z gminą Rusumo. W 1989 roku powstało Koło Przyjaźni “Powiat Mainz-Bingen – Okręg Rusumo”. Dzięki składkom członkowskim oraz datkom udało się dotychczas zrealizować liczne projekty pomocowe we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Sportu Okręgu Rusumo. Działalność Koła Przyjaźni wspomagana jest finansowo poprzez organizowane imprezy jak np. „Akcję Tagwerk“ czy też zbieranie datków podczas „Dnia otwartych drzwi“.

Powiat nyski (Polska, województwo opolskie)

W czerwcu 2001 roku z inicjatywy rządu krajowego, który utrzymuje partnerskie relacje z województwem opolskim doszło do podpisania umowy partnerskiej z powiatem nyskim. Zasadnicze elementy nawiązanych stosunków to: promowanie spotkań zwłaszcza młodych ludzi, rozszerzenie istniejących kontaktów, łagodzenie stereotypów oraz budowanie porozumienia i rozwój przyjacielskiej relacji, a tym samym wniesienie wkładu na rzecz pokoju w Europie.

Stowarzyszenie Gmin Beaune Côte et Sud (Francja, region Burgundia)

Od 2011 roku istnieją też przyjacielskie związki ze Stowarzyszeniem Gmin Beaune Côte et Sud z regionu Burgundia.

Osoba do kontaktu

Pani Kerl
Tel.: 0 61 32 / 787-10 01
Wyślij e-mail do pani Kerl