Jesteśmy dla Ciebie:
godziny otwarcia

Godziny otwarcia starostwa w Ingelheim, w tym Centrum Aktywizacji Bezrobotnych oraz Urzędu ds. Weterynarii i Służby Zdrowia w Mainz:

od poniedziałku do środy w godz. 7.00-17.00,
w czwartki w godz. 7.00-18.00 oraz
w piątki w godz. 7.00-12.30.
Godziny urzędowania: codziennie w godz. 9.00-
12.00, od poniedziałku do środy w godz.
14.00-15.30, w czwartki przyjęcia odbywają się także
po południu w godz. 14.00-18.00
lub po uprzednim umówieniu się.


Szczególne godziny urzędowania dotyczą spraw związanych z:
zarządzaniem działalnością ogólnobudowlaną,
nadzorem budowlanym, wspieraniem budownictwa:

we wtorki czwartki i piątki w godz. 9.00-12.00,
w czwartki w godz. 14.00-18.00


Doradztwo i testy HIV w Urzędzie Zdrowia w Mainz:
w poniedziałki w godz. 12.30-14.00,
w czwartki w godz. 14.00-17.30,
poza w/w godzinami urzędowania tylko po uprzednim umówieniu się pod nr tel. 06131/ 6 93 33 - 42 58


Urząd Rejestracji Pojazdów Mechanicznych w Bingen:

codziennie w godz. 7.30-12.00, w środy
dyżur popołudniowy do godz. 19.30


Urząd Rejestracji Pojazdów Mechanicznych w Oppenheim:

codziennie w godz. 7.30-12.00, w poniedziałki
dyżur popołudniowy do godz. 19.30

W pilnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia terminu poza podanymi godzinami otwarcia (z wyjątkiem piątków) pod nr telefonu:

Bingen: 0 67 21 / 91 71 - 53 28
Oppenheim: 0 61 33 / 94 03 - 53 65

Uzgodnienie terminu możliwe jest najwcześniej na następny dzień oraz maksymalnie na tydzień naprzód. Nie dotyczy to rejestracji krótkoczasowych, przewozowych i sezonowych.

Urząd Spraw Obywatelskich to najważniejszy punkt obsługi mieszkańców. Tu można otrzymać Żółte Worki, różnego rodzaju materiały informacyjne, roczniki regionalne, worki na pieluszki, plakietki mikropyłu, tablice rejestracyjne na życzenie, bony na pomoce dydaktyczne, a także wnioski np. o dotacje rolnicze, wydanie prawa jazdy, ustalenie wysokości uzależnionego od dochodów wkładu rodziców w przypadku korzystania z przedszkoli całodziennych, dotacje na wspieranie pozaszkolnej edukacji młodzieży czy też świadczenia z tytułu zaliczek na utrzymanie dzieci. Pracownice urzędu wskażą oczywiście drogę do właściwego wydziału. Biuro Spraw Obywatelskich przyjmie wydane wnioski po ich wypełnieniu, a następnie skieruje je do dalszej realizacji. Biuro zajmuje się też m.in. przyjmowaniem sprzeciwów kierowanych do Powiatowej Komisji Prawnej oraz sporządzaniem urzędowych zaświadczeń.

Further Informations