Ortaklıklar, genelde

Eyalet ilçesi başka ülkelerin insanlarıyla irtibatı kuvvetlendirmek ve böylece ülkelerin ve kıtaların barış ve kaynaşmasına katkı sağlamak için yoğun ve canlı ortaklıklar kurmaktadır. Eyalet ilçesi ortak gençlik değişimleri, uzmanlık toplantıları, ziyaretler, araştırma ve eğitim ikametlerinde eş güdüm sağlar, onları düzenler ve yürütür. Mevcut ortaklıklar çerçevesindeki kamuya açık etkinliklerde vatandaşlar etkin bir şekilde ortaklık faaliyetinde yer alma ve yaratıcı bir şekilde ortak girişimde bulunma imkânlarından yararlanabilirler. Çok sayıda il ve ilçe başka ülkelerle, bilhassa İtalya ve Polonya'daki ortak belediyeler ve şehirlerle çok sıkı bağlıdırlar. Düzenli irtibatlar, ziyaretler ve projeler bu dostlukların, sınırlar ve büyük mesafeleri aşarak insanların kalplerinde derin kökler saldığını gösteriyor.
Eyalet ilçesi aşağıdaki belediyelerle ortaklık içerisindedir:

Verona Vilayeti (İtalya, Venetia Bölgesi)

İlk ortaklık 1952 yılında Verona vilayeti ile kuruldu ve bugün Avrupa'nın en eski belediye ortaklıklarından biridir. Ortaklık esas olarak belediyelerin kendileri tarafından yürütülüyor. Şu anda halen Alman ve İtalyan belediyeler arasında on dört ortaklık bulunmaktadır. İlave olarak sekiz dernek ve okul ortaklık bağlantılarına sahiptir.

Rusumo İlçesi (Ruanda, Sektörler birliği Kirehe)

Mainz-Bingen eyalet ilçesi 1987'den beri Rusumo belediyesiyle bir ortaklık sürdürmektedir. 1989'da "Landkreis Mainz-Bingen – Distrikt Rusumo e. V." dostluk heyeti kurulmuştur. Bugüne kadar bağışlar ve üye aidatlarıyla İçişleri ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle Rusumo ilçesinde birçok yardım projesi gerçekleştirilebilmiştir. Örneğin "Gün eseri" eylemi veya "açık kapı günü"nde bağış toplama gibi etkinliklerle dostluk heyetinin çalışması mali olarak destekleniyor.

Eyalet ilçesi Nysa (Polonya, Oppeln Voyvodalığı)

Haziran 2001'de Oppeln voyvodalığıyla bir ortaklığı olan eyalet hükümetinin teşvikiyle eyalet ilçesi Nysa ile ortaklık belgesi imzalandı. Bağlantının esaslı ana bileşeni, özellikle gençler arası temasları teşvik, mevcut irtibatların genişletilmesi, peşin hükümlerin azaltılması ve barış dolu bir Avrupa için bir katkı sağlamak amacıyla karşılıklı anlaşma ve dostane ilişkilerin güçlendirilmesidir.

Belediyeler birliği Beaune Côte & Sud (Fransa, Burgund bölgesi)

2011'den beri Burgund bölgesinde belediyeler birliği Beaune Côte & Sud, ile de aynı şekilde bir dostluk bağlantısı mevcuttur.

İrtibat kişisi

Bayan Kerl
Tel.: 0 61 32 / 787-10 01
Şu kişiye e-posta gönder